Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Biogazownia

ERZ KE logoJedną z trzech gałęzi produkcji, jaką zajmuje się Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o., oprócz hodowli zwierząt i produkcji roślinnej, jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej. Ta prowadzona jest w uruchomionej z końcem 2013 roku w Tragaminie biogazowni o mocy 800 kW.

Biogazownia produkuje biogaz w procesie fermentacji beztlenowej (o średniej zawartości metanu 55%). W wyniku jego spalania w dwóch jednostkach kogeneracyjnych wytwarzana jest energia elektryczna. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to ok. 6000 MWh.Jako surowiec energetyczny do wytwarzania biogazu wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego: kiszonki z kukurydzy i traw oraz obornik i gnojowica z produkcji zwierzęcej. Wykorzystuje także inne dostępne w okolicy substraty: wysłodki, odpady z produkcji roślinnej, odpadową masę roślinną.

Część z wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej jest zużywana na potrzeby procesu technologicznego, część w zakładzie rolnym OHZ Gajewo, nadwyżka energii cieplnej jest wykorzystywana na terenie biogazowni do celów suszarnianych, a pozostała część energii elektrycznej- sprzedawana do operatora sieci elektroenergetycznej. Oprócz energii elektrycznej biogazownia wytwarza również nawóz-masę pofermentacyjną o wysokiej zawartości składników mineralnych (N, P, K, Ca, Mg, S), który służy spółce, jako nawóz na pola. Masa ta jest pozbawiona przykrego zapachu, wolna od zanieczyszczeń chorobotwórczych i od nasion chwastów.

Zakład posiada niezbędne obiekty i urządzenia służące do prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R3. Moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów wynosi 45 000 ton/rok.